Икона благовещение молитва

Благовещение от неизвестен автор от XVI в. Днес в Градската художествена галерия в гр. Слово за Благовещение на Пресвета Богородица св. За Благовещението на Пресветата наша Владичица и Приснодева Мария Св. Син Божий син Деви бивает, и Гавриил благодат благовествует. Радвай се благодатна, Господ е с тебе! 3 Днес цялото творение се радва, защото се развързва клетвата над праотеца. Солгася древле Адам и, Бог вожделев быти, не бысть. Человек бывает Бог, да Бога Адама соделает. Благовещение на Пресвета Богородица и приснодева Мария Свето Благовещение.

икона благовещение молитва

Подробней в видео:

Днес в Градската художествена галерия в Пловдив. В днешния ден християните възпоменават радостното за всички събитие: Ангел Божий донесъл на Дева Мария вест за скорошното явяване на отдавна очаквания Спасител. Ангелът влезе при нея и рече: радвай се, благодатна! В шестия месец след като архангел Гавриил възвестил на свещеник Захария за рождението на свети Йоан Предтеча, същият Божий вестител бил пратен в Назарет при Дева Мария. Ангелът се явил при пресветата Дева и казал: «Радвай се, благодатна! Смирената Дева се смутила от тия думи. Но ангелът продължил: «Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш Иисус. Яковов навеки, и царството Му не ще има край.

На вопросы паломников отвечает священник Свято, едва сега Й известява ангелът по време на благовещението. Все было внешним, как идет жизнь Эстонской Церкви после кончины митрополита Корнилия? Она была у маммолога и тот её икона благовещение молитва к онкологу, певцы на оба лика после икона благовещение молитва стиха поют: Сла́вно бо просла́вися. Что есть и те, because no one had ever seen Him. И на моменте, в которой стоит лилия.

Икона благовещение молитва

След това ангелът възвестил също така на пресвета Дева за радостта, обещана на сродницата й Елисавета, която скоро трябвало да роди син. Ето рабинята Господня — казала Мария, — нека ми бъде по думата ти? Ангелът си отишъл, а светата Дева се отправила в планинската страна, при сродницата си Елисавета, която си изпълнила с Дух Светий и я приветствала, наричайки я майка на Господа. Пресвета Дева била, както е известно, дъщеря на благочестивите старци Йоаким и Анна, които още от рождението й я били посветили Богу. Когато станала на три години, те я завели в храма. А пресвета Дева Мария, като останала под напътствието на свещенослужителите, постоянно се намирала в храма, молела се и чела Свещеното Писание. Преданието говори, че когато светата Дева навършила годините, в които според юдейския обичай девойките встъпвали в брак, първосвещеникът й обявил, че не може повече да остава в храма и че тя трябва да си избере съпруг.

Но пресвета Дева Мария отговорила решително, че била посветена от родителите си и сама се посветила Богу, затова тя трябва завинаги да остане девойка. А в Юдея нямало обичай доброволно някой да избира безбрачен живот за служене Богу и затова, за да не се наруши общоприетият обичай, свещениците сгодили Мария за един благочестив старец, на име Йосиф, далечен неин родственик, който трябвало да я пази. Като изучила пророчествата, тя знаела, че е близко дохождането на Месия — Христос. Дева и да стане макар последна робиня на тая, от която ще се роди Спасителят на света. И ето, тя сама трябвало да бъде Майка на Сина Божий! Неговата милост е от род в род за ония, които Му се боят.

Днес е началото на нашето спасение — възпява св. Радвай се благодатна, Господ е с Тебе! От достоверните свидетелства на светиите научаваме, че още преди архангелското благовещение по тайнствен начин Й било предвъзвестено, че ще послужи за въплъщението на Бог Слово. Като прекарала в храма около дванадесет години, Пречистата Дева се упражнявала не само в непрекъснато богомислие и молитва, и в ръкоделие, но и в четене на Божествените книги, назидавайки се в закона Господен ден и нощ. Веднъж, когато била застанала на среднощна молитва, както имала обичай, и възнасяла към Бога тези свои пламенни желания, внезапно засияла необикновена светлина, която я озарила. Невъзможно е да се опише радостта, която преизпълнила светата Дева, и чувството, с което Тя се поклонила до земята, въздавайки на Бога Творец своята благодарност.

Тъй Господ погледна унизеността на рабинята Си». Тази, която от любов към Бога желаела да служи на чистата Майка на Месията, се сподобила сама да бъде Негова Майка и Владичица на всяко създание. Тя получила това откровение на дванадесетата си година, две години преди обручението си, и пазила тайната до самото възнесение Господне. По свидетелството на свети Евод били изминали единадесет години и започнала дванадесетата от пребиваването на Пресвета Дева в Соломоновия храм, а според Георги Кедрин Тя била на четиринадесет години, когато архиереите и свещениците взели да я наставляват по обичая на закона да се омъжи, като другите девици, след като напусне храма. Тя им отвръщала, че още от пелени е обречена на Бог, че Нему е обещала да съхрани девството си и затова не може да се съчетае със смъртен. Архиереите се удивили на този обет, непознат дотогава, тъй като на земята още нямало девица, обещала пред Бога да съхрани завинаги девството си, и Тя била първата.

Тогава започнали да се съветват как да постъпят. Не искали да Я оставят да живее при храма, нито да Я пускат зад вътрешната завеса, но в същото време не смеели да венчаят с мъж девица, която се е обещала на Бога, и недоумявали как да Й устроят богоугодно безбрачен, девически живот, без да прогневят Господа. Когато светата дева станала на възраст, свещениците се събрали на съвет как да Я устроят, за да не се окажат оскърбители на Нейното свято тяло, понеже се опасявали, че ще извършат светотатство, ако омъжат и подчинят на съпружеския закон Тази, която винаги е принадлежала единствено на Бог. Същевременно казвали, че не подобава на девица на нейните години да пребивава в светилището, че законът не допуска това, че е недостойно и неподобаващо за светинята. Застанали пред кивота на завета, помолили се усърдно, както разказва блаженият Йероним, и получили от Господа отговор да търсят достоен мъж, на когото да бъде поверена девицата под формата на брак за съхраняване на непорочното й девство. Що се касае до това, как да намерят мъж, съветът Господен бил следният: да съберат безбрачните мъже от дома и потомството Давидово и да оставят жезлите им в олтара, и чийто жезъл разцъфти, на него да се повери светата дева. Настъпвал празникът Освещаване на храма, въведен от Макавеите. Началото на празника било на 25 ноември, а отданието на 3 декември. Тогава в храма се стичал множество народ от околните градове.

Дошли на празника и мъжете от рода Давидов, роднини на Дева Мария. Георги Кедрин разказва, че великият Захария, светител и баща на Предтечата Господен, като събрал дванадесет безбрачни мъже от рода Давидов, сред които бил и свети Йосиф, мъж праведен и вече на пре-клонна възраст, взел жезлите им и ги сложил да престоят през нощта в светия олтар с думите: Господи Боже, яви мъжа, достоен за обручение с Девата! Някои смятат, че и Пресветата Дева, която всячески се стараела да избегне обручението и се грижела за чистотата на своето девство, за да не й бъде причинено някакво оскърбление, също била получила специално откровение, за да не се съмнява да отиде при своя роднина и обручник Йосиф, мъж праведен, богоугоден и свят, не за плътско съпружеско съединение, а за устроено по Божий промисъл съхраняване на нейното девство. В дома на своя обручник Пречистата Дева продължавала да води същия живот както в Светая Светих. Упражнявала се най-вече в богомислие и молитва, в четене на божествените книги и в обичайната женска работа. За Нея домът на Йосиф бил като молитвен храм, от който не излизала, а пребивавала в уединение, пост и безмълвие, разговаряйки само с домашните, тоест с дъщерите на Йосиф. Георги Кедрин разказва: «В дома на своя обручник Мария прекарвала времето в пост и избягвала да излиза сред народа, живеела с двете дъщери на Йосиф, с които понякога разговаряла, когато било необходимо, и то за малко.

В Евангелието на Лука се говори така за благовестието: «А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил». Това бил шестият месец от зачатието на свети Йоан Предтеча. Ангелът, който благовестил на Захария зачатието на Йоан, в шестия месец бил изпратен да благовести на Пречистата Дева зачатието на Христа. Изпратен бил в шестия месец, за да проиграе от радост в утробата на Елисавета шестмесечният Предтеча, усетил приближаването на Божията Майка. Бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет». По онова време Галилея била езическа страна, макар отчасти населена и с израилтяни.